C.A. Olesensgade 4, 9000 Aalborg
+45 22 46 00 66
adm@nodbak.dk

Træd ind i fremtiden!

Rådgivningsvirksomheden som kan hjælpe dig inden for digitalisering, nye teknologier og digital transformation.

Inspiration og viden

Analyse og workshops

Strategi og handling

Rådgivning

KOM GODT IND I FREMTIDEN

Vi hjælper virksomheder og organisationer med at forstå potentialet I de teknologiske muligheder der opstår.

Digitalisering kan være mange ting og det er vigtigt at tage udgangspunkt I den retning man har valgt og det fundament man bygger på. Det er meget andet end IT! Det handler lige så meget om kultur, ledelse, innovation.
Den Digitale Transformation behøver ikke være et kæmpe project eller større investeringer I IT men vil vise sig at være en fordel for de fleste at gøre skridt for skridt I et kontrolleret tempo.

Nye teknologier og digitalisering er på den anden side heller ikke noget man skal være bange for. De fleste vikrsomheder som skaber vækst fremover er dem som ser potentialet I at udnytte disse nye muligheder. Omvendt er der også mange som går glip af muligheden for vækst ved ikke at tænke digital.

Vi hjælper med at gøre det forståeligt og overskueligt ved at tage udgangspunkt I hvor jeres virksomhed og organization står.

Læs mere om vores løsninger
Internet of Things (IOT)

er mulighed for at koble en lang række enheder på internettte for på den måde at indsamle brugbar data.
Derved får du mere data, flere muligheder
Du får mulighed for at modtage en meget stor mængde data. Bearbejdet kan det give dig mulighed for effektivisering, innovation og vækst.

Virtual Reality (VR) og Augmented Reality (AR)

giver mulig hed for at anvende visualisering på en helt anden end normalt. Koblet med de rigtige datakilder kan det være en helt ny måde at udvekse og tilgå informationer på.

Cyber security, Privacy og GDPR

er et must i de overvejelser man har når der tænkes digitalisering.

Data indsamling og Den Data drevne virksomhed

giver mulighed for at beslutninger kan træffes på baggrund af et solidt datagrundlag. Både dem som skal træffes på ledelsesplan, men også dem som indgår i en automatiseret proces.

Robotter og Automatisering

gør det muligt at anvende maskiner til at udføre en del af de processer som vi normalt bruger fro meget tid på, laver fejl i eller har behov for sker hurtigere. Alt med det fromål at frigøre ressorcer og højne kvaliteten.

Kunstig Intelligens (AI) og Machine Learning (ML)

gør dig istand til at anvende store datamænger på en intelligent måde. Det dækker et stort område lige fra at lede efter mønste, anormaliteter eller til evnen til at koble mange data til at træffe egentlige autonome beslutninger.